NLB1 - komplexné služby v oblasti energetiky

O spoločnosti

NLB1 je spoločnosť, ktorá už od svojich začiatkov poskytuje komplexné služby a zastrešuje viacero oblastí podnikateľskej sféry. Medzi hlavné aktivity spoločnosti patria činnosti v oblasti elektroenergetiky, obchod s komoditami, výroba a predaj strojov, prístrojov a zariadení a poradenské činnosti.

Naše služby

Komodity

Spracovanie surovín a komodít (cukor, kukurica, olej a podobne) a ich následný predaj veľkoodberateľom.

Poradenské činnosti

K našej komplexnej ponuke Vám ponúkame samozrejme aj odborné poradenské a konzultačné služby.

Stroje a zariadenia

Výroba, predaj a distribúcia strojov, prístrojov a zariadení najmä pre oblasť energetiky a stavebníctva

Veda a výskum

Zaoberáme sa výskumom v oblasti úspory energie pomocou pasívnych aj aktívnych riešení v stavebnom odvetví.

Výroba

Vyrábame kvalitné polystyrénové produkty (bloky) pre oblasť stavebníctva a obalového priemyslu.