Inteligentné kompaktné zariadenie pre aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie