Technologická linka na výrobu polystyrénových výliskov

Otváranie ponúk časť „Kritéria“ v procese Verejného obstarávania s názvom: „Technologická linka na výrobu polystyrénových výliskov " sa uskutoční dňa 08.04.2014 10:00 v sídle spoločnosti NLB 1, s.r.o., Štítnicka cesta 1715/238, 048 01 Rožňava