Technologická linka na výrobu polystyrénových výliskov

Otváranie ponúk časť "Ostatné" v procese Verejného obstarávania s názvom: "Technologická linka na výrobu polystyrénových výliskov" sa uskutoční dňa 20.09.2013 10:00 v sídle spoločnosti NLB 1, s.r.o., Štítnicka cesta 1715/238, 048 01 Rožňava.